Encyklopedia Solidarności: Opozycja w PRL 1976-1989 – Tom zbiorczy opracowany przez Instytut Pamięci Narodowej

Redakcja

10 marca, 2024
Tom Encyklopedii Solidarności to cenne i do tej pory aktualne źródło informacji, które analizuje kluczowe wydarzenia i zbrodnie tamtego okresu oraz rolę Solidarności w walce o wolność i demokrację. Recenzje potwierdzają wartość tego zbioru jako kompendium wiedzy na temat ośrodków odosobnienia, służb SB, Konfederacji Polski Niepodległej (KPN) oraz Polskiej Partii Niepodległościowej (PPN). Jego celem jest przedstawianie historii ruchów opozycyjnych. To obszerne vademecum stanowi niezastąpione źródło dla badaczy, historyków oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski i naszej części Europy. Zamów już teraz to wyjątkowe opracowanie, chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące realizacji zamówienia i przesyłki. Nie zwlekaj i dowiedz się jak minione wydarzenia wpłynęły na kolejne dekady życia wolnych, polskich obywateli. Zachęcamy również naszych Czytelników do przejrzenia innych pozycji z gatunku literatury faktu dostępnych w księgarni internetowej Bukfitość. Poznaj bogactwo tematów i różnorodność perspektyw. W tych książkach znajdziesz fascynujące opowieści o historycznych wydarzeniach, biografie inspirujących postaci, dogłębne analizy społeczno-politycznych procesów i wiele więcej. W razie jakichkolwiek pytań nasz zespół redakcyjny jest dla Państwa dostępny po skorzystaniu z formularza kontaktowego.

Tom Encyklopedii Solidarności: Szczegółowy opis i treść

Encyklopedia Solidarności jest monumentalnym dziełem, składającym się z kilku tomów, które wnikliwie analizują ruch oporu w PRL w latach 1976–1989. Tom Encyklopedii Solidarności, poświęcony temu okresowi, zawiera bogate i szczegółowe opisy faktów oraz biogramy działaczy, które pozwalają nam lepiej zrozumieć kluczowe momenty historii Polski.

Encyklopedia Solidarności – Kluczowe wydarzenia

Opozycja w PRL stanowiła niezwykle istotną część historii naszej części Europy. W tym opracowaniu znaleźć można analizę kluczowych wydarzeń, które miały miejsce w tym okresie. Działalność NSZZ Solidarność, niezależne zrzeszenia studentów, partie polityczne i środowiska opozycyjne – wszystko to zostało dokładnie opisane i udokumentowane przez autorów Encyklopedii.

KALENDARIUM PRL W POLSCE OPIS
Powstanie PRL (1944-1947) Po zakończeniu II wojny światowej, Polska stała się państwem socjalistycznym pod rządami komunistów, co przekształciło ją w Polską Rzeczpospolitą Ludową.
Reformy gospodarcze (1948-1956) W ramach polityki gospodarczej PRL przeprowadzono kolektywizację rolnictwa oraz nacjonalizację przemysłu, co miało na celu stworzenie socjalistycznego systemu gospodarczego.
Poznański Czerwiec (1956) Protesty robotników w Poznaniu, które wybuchły w odpowiedzi na restrykcje gospodarcze i represje władz komunistycznych, przyczyniły się do wzrostu niezadowolenia społecznego i przemian politycznych.
Marzec 1968 Studenckie protesty w Warszawie i innych miastach przeciwko cenzurze oraz antysemityzmowi, które zostały brutalnie stłumione przez władze, miały znaczący wpływ na życie polityczne i społeczne w Polsce.
Grudzień 1970 Masowe protesty robotnicze w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, które wybuchły po podwyżkach cen żywności, doprowadziły do wielu ofiar śmiertelnych i zmiany kursu politycznego.
Powstanie NSZZ „Solidarność” (1980) Utworzenie niezależnego związku zawodowego „Solidarność” pod przewodnictwem Lecha Wałęsy było przełomowym momentem w historii PRL i zapoczątkowało ruch oporu przeciwko komunistycznemu reżimowi.
Stan wojenny (1981-1983) W odpowiedzi na narastające napięcia społeczne i rosnący wpływ „Solidarności”, władze komunistyczne ogłosiły stan wojenny, wprowadzając represje wobec opozycji i ograniczając wolności obywatelskie.
Okrągły Stół (1989) Seria rozmów pomiędzy władzami komunistycznymi a przedstawicielami opozycji, które doprowadziły do porozumienia w sprawach politycznych i przeprowadzenia częściowo wolnych wyborów, otwierając drogę do transformacji ustrojowej.

Prl 1976-1989: Analiza opozycji i rola Solidarności w Encyklopedii

W tym kompendium, zwłaszcza w tomie poświęconym okresowi PRL 1976–1989, przeprowadzone zostały szczegółowe analizy na temat działalności opozycji w PRL oraz roli NSZZ Solidarność. Wnikliwe badania i analizy przeprowadzone przez autorów Encyklopedii pozwalają nam lepiej zrozumieć wpływ opozycji na przebieg tamtego okresu oraz rolę, jaką odegrała Solidarność w walce o wolność i demokrację.

Opozycja w PRL 1976–1989: Recenzja Tomu Encyklopedii Solidarności dla naszych Klientów

Egzemplarz Encyklopedii Solidarności, dostępny na stronie internetowej sklepu Bukfitość, poświęcony ruchowi oporu, został przyjęty przez naszych klientów z entuzjazmem (zapytaj przez formularz kontaktowy o warunki dostawy). Ta imponująca publikacja dostępna w naszej księgarni, wydana przez Stowarzyszenie Pokolenie, stanowi prawdziwe arcydzieło w dziedzinie literatury faktu. Biogramy i hasła przedstawione w tym wydaniu są niezwykle szczegółowe, a ich opracowanie zostało dokonane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN), gwarantując najwyższą jakość i wiarygodność informacji. Encyklopedia solidarności, drukowana regularnie przez niezależne oficyny wydawnicze, w każdych kolejnych latach znajduje rzeszę nowych Czytelników. Cel publikacji polega na możliwie wszechstronnym przedstawieniu ludzi, a także oprócz działaczy (przede wszystkim Lecha Wałęsy) również i struktury organizacyjne oraz hasła regionów NSZZ solidarności walczącej. Wszystko po to, aby ukazać całą złożoność tego fenomenu w historii. W Encyklopedii Solidarności w tomie 3 opublikowano ogółem 1521 tekstów. Jest to niezwykle obszerna publikacja, w ramach tego tomu przedstawiono 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, różnych organizacji, partii i środowisk opozycji w PRL w latach 1976–1989. Ponadto, znalazło się tu 406 haseł rzeczowych, które stanowią ważne elementy opisujące tę niezwykle istotną erę. Dzięki tej publikacji Czytelnicy mogą zgłębić historię partii i środowisk ludzi, dokonania oraz wpływ tych różnorodnych postaci i organizacji na polityczne i społeczne nastroje tamtych czasów. Tom trzeci stanowi prawdziwe źródło wiedzy na temat opozycji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jest nieocenionym źródłem informacji. Oprócz opisów i biogramów, volumen zawiera również wnioski i następnie ustalenia historyków, które wzbogacają rozumienie i kontekst opozycji w PRL. Ma to na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi – symboli opisywanego okresu historycznego. Wydawnictwo, we współpracy z IPN, starannie gromadziło i analizowało dostępne materiały, aby zapewnić Czytelnikom jak najbardziej rzetelne i wszechstronne spojrzenie na tę ważną część historii Polski. Przygotowana publikacja daje istotny wkład w badanie i opisywanie opozycji w PRL. Jego dostępność dla naszych klientów umożliwia łatwe pozyskanie tego cennego opracowania, które nie tylko stanowi największe kompendium wiedzy, ale także jest ważnym źródłem refleksji nad przeszłością naszego kraju.

Polecane: